Hur känner man igen en riktig ljusterapilampa

Se till att köpa en äkta och effektiv ljusterapilampa. Titta efter följande indikationer på alla ljusterapilampor, gryningssimulatorer och hudvårdsprodukter:

Certifierad som medicinsk utrustning. Ljusterapilampor skall vara certifierade i enighet med Direktivet för Medicinsk Utrustning (EC93/42) och vara i överensstämmelse med europeiska tillverkningsstandarder. Dessutom skall de vara märkta med t.ex. CE0120.

Vägledning för behandlingstid och avstånd. Ljusstyrkan faller drastisk med avstånd. En kortvarig ljusterapibehandling kan vara utmätt för nära och är opraktisk och obehaglig vid bruk. Titta efter klara vägledningar angående avstånd, så att du vet hur stark lampan är, och därmed om lampan passar dig.

Bortfiltrering av UV-ljus. De flesta människor är efterhand uppmärksamma på hur skadligt UV-ljuset egentligen är. Korrekt konstruerade ljusterapilampor har inbyggda speciella skärmar och filter som säkerställer att UV-nivåerna är utan betydelse.

Har genomgått kliniska försök. Titta efter om lamporna har genomgått en produkttest (t.ex. Bodyclock), eller det mer vanliga med hänvisningar till tidigare tester, där man har testat liknande produkter (t.ex. Arabica).

Extra överväganden vid ljusterapilampor:

Oberoende verifierade lux-mätningar. Lux är måttenheten för ljusstyrka. Man skall inte alltid tro på tillverkarnas angivelser beträffande ljusstyrkan.

Luxmätningar hänger ihop med avstånd. En produktbeskrivning, där ljusstyrkan t.ex. benämns med 10 000 lux, är meningslös, om man inte har angivit ett praktiskt behandlingsavstånd. En ljusterapilampa, som avger 10 000 lux på ett avstånd av endast 1 cm, avger bara 500 lux vid en armlängd. Titta efter och följ tillverkarens rekommendationer när du skall placera din ljusterapilampa med hänsyn till en ljusterapibehandling.

Var på din vakt när det gäller blått ljus. Man undersöker fortfarande risken med ljusterapilampor, som bara avger blått ljus. Eftersom blåa våglängder i ljusspektrumet har mest inflytande på den inre klockan och är fördelaktiga vid behandling av vinterdepressioner och dygnrytmstörningar, är det fram tills nu inget som tyder på att ljusterapilampor, som endast avger blått ljus är bättre än fullspektrums ljusterapilampor. Dessutom känner man inte till långtidsverkan vid behandling med ljusterapilampor, som endast avger blått lys.

Tillbaka till blogg