Medicinsk utrustning

Medicinsk utrustning är produkter som används bl.a. för att förebygga, lindra eller behandla sjukdomar eller besvär.

Medicinsk utrustning ska vara CE-märkt, vilket samtidigt dokumenterar att produkterna uppfyller EU-lagstiftningen för medicintekniska produkter.

Medicintekniska produkter är indelade i flera riskklasser:

Riskklass 1: är förknippad med låg risk

Riskklass 2a: är förknippad med låg till medelhög risk

Riskklass 2b: är förknippad med medelhög till hög risk

Riskklass 3:  är förknippad med den högsta risken

Svensk Ljusterapi anses av Läkemedelsverket vara en specialistverksamhet eftersom mer än 50 % av omsättningen omfattar försäljning av ljusterapilampor i riskklass 2b. Du kan läsa mer om medicintekniska produkter på Läkemedelsverkets sida här:


Medicinsk utrustning