Ljusterapi och Alzheimers sjukdom

de Alzheimers sjukdom är den mest vanliga typen av demens och står för ungefär hälften av alla fallen. I Sverige är det ca 100 000 människor med Alzheimers sjukdom.

Sjukdomen påverkar strukturen av hjärnans fibrer som trasslas in och förkalkas, vilket stör transmission av impulser mellan hjärncellerna.

Det är fortfarande inte klart vad som är orsaken till Alzheimers sjukdom. Dock är det möjligt att göra vardagen mer dräglig för patienten och deras vårdare genom att behandla vissa av symptomen.

Symptomen

Alzheimers är en framskridande sjukdom, som medför att fler och fler delar av hjärnan gradvis blir skadade, och symptomen blir värre.

  • Minnesproblem, problem med att hitta orden.
  • Blir förvirrad. Glömmer namnen på familjemedlemmar, vänner och platser.
  • Humörsvängningar. De kan bli aggressiva, upphetsade, ledsna eller arga. De kan känna sig rädda och frustrerade över deras stigande minnesförlust.
  • Blir mer inåtvända, delvis p.g.a. kommunikationsbesvär och bristande självförtroende.
  • Mobilitetsförlust, klumpighet och de kan börja släpa med fötterna i stället för att gå.

Slutligen kommer patienterna att kräva hjälp dygnet runt med hänsyn till deras dagliga aktiviteter.

Vad är sundowning?

Sundowning är ett av vanligare symptomen vid framskridna fall av Alzheimers sjukdom. Det kan möjligtvis bero på att sjukdomen börjar påverka de delar av hjärnan som styr dygnsrytmen, den inre klockan och vårt sömn- och vakenmönster.

Människor med Alzheimers, (och många andra typer av demens) fungerar ofta bäst tidigt på dagen. Sundowning är den benämning som används för att beskriva den stigande oro och förvirring som normalt kommer till uttryck i slutet på eftermiddagen eller på kvällen. Patienterna är ofta uppe och går mitt i natten.

Hur kan ljusterapi hjälpa?

Kombinationen av skadade nervbanor förorsakade av Alzheimers och normal försämring av ögonen p.g.a. åldrande medför att ljusstyrkan (i synnerhet inomhus) som regel inte längre är tillräckligt för att ge signal till den inre klockan om det är dag eller natt. Om den inre klockan passar den normala dygnsrytmen, påverkar det inte bara uppvaknandet utan också processen med att somna på kvällen.

Det finns fler och fler försök som visar, att bättre och starkare ljus kan förbättra beteendet hos patienter med Sundowning och minskar sömnstörningar, särskilt i svårare fall. Ljusterapibehandling på morgonen kan i synnerhet vara effektiv, om man t.ex. får 2 500 lux under en timmes tid. Dessutom skulle det vara en fördel att generellt förbättra belysningen inomhus.

Dessutom finns det underlag för att en gryningssimulator kan nollställa den inre klockan, vilket ger en bättre och normal dygnsrytm.

Tillbaka till blogg