Är det hälsofarligt att använda ljusterapi?

Ljuskällor som används till ljusterapi är alldeles säkra. Det finns inget som tyder på att ljusterapilampor eller ljusvisirer skadar ögonen. De avger bara en liten smula UV-ljus, som är mycket mindre än normalt dagsljus. Om du är orolig för din hud, eller har fått rådet att undvika UV-ljus, då är ljusterapi inte något problem.

Det är mycket få människor som upplever biverkningar med ljusterapi, men dessa biverkningar är ofta milda och omfattar huvudvärk, trötta ögon, illamående och hyperaktivitet.

Biverkningarna löses genom att stoppa ljusterapibehandlingen. Därefter försöker man gradvist under nästkommande dagar se hur lång behandlingstid som är passande för just dig. Andra människor beklagar sig över sömnlöshet. Det beror ofta på att de använder ljusterapi för sent på kvällen.

Lumie råder alla med allvarliga ögonproblem att konsultera sina ögonläkare innan man börjar med någon form av ljusterapibehandling.

Även om det inte hör till vanligheterna, är det vissa barn som får vinterdepression. Det är helt säkert för dem att få ljusterapibehandling. Kom dock ihåg att ljusterapilampor är elektriska apparater. Därför bör barn övervakas under ljusterapibehandlingen. Det är inte heller något problem att använda ljusterapi medan barn befinner sig i samma lokaler, eller om de sätter sig bredvid dig, medan du får ljusterapi. Det finns mycket lite forskning som omfattar spädbarn och ljusterapi. För att vara på den säkra sidan, rekommenderar Lumie att spädbarn inte uppehåller sig i närheten av någon ljusterapilampa.

All vetenskaplig forskning antyder, att ljusterapi är säker att använda under graviditet. Det finns faktiskt forskare, som gör försök med ljusterapi i stället för antidepressiva medicinska preparat hos gravida kvinnor med depression och förlossningsdepression.

Tillbaka till blogg