Vad är lux?

Lux är en måttenhet för ljusstyrkan vid synligt ljus, som visar hur starkt en given yta belyses. Eftersom ljuset är klarast och starkast vid ljuskällan och blir mindre intensivt över avstånd, ger lux-angivelsen för ljusterapilampor endast mening om avstånden också är angivet.

Brazil är vår starkaste lampa och avger med lätthet 10 000 lux på ett avstånd av 35 cm. Mindre lampor är knappt så starka.  De skall placeras mycket nära ditt ansikte innan du kan ta emot de 10 000 lux. Men då det inte alltid är praktiskt eller behagligt med att ljusterapilampan står så nära dig, kan den ställas på ett avstånd motsvarande armlängd. Men då skall du i stället använda den under längre tid.

Den ursprungliga forskningen, som ligger som grund för behandling av vinterdepression, genomfördes av Dr. Norman Rosehthal, som använde ljusterapilampor med en ljusstyrka på 10 000 lux. Denna måttenhet användes som standard för både effektiv ljusterapi och vid jämförelse av en ljusterapilampas verkningsgrad. Vi vet nu tack vare senaste forskning, att andra faktorer som t.ex. ljusets våglängd också är viktig.

Tillbaka till blogg