Kan jag använda Lumie Clear samtidigt med andra aknebehandlingar?

Lumie Clear kan användas för sig eller tillsammans med andra hudvårdsbehandlingar. Om man intar medicin som roaccutane, bör man konsultera sin hudläkare eller dermatolog, innan man använder Lumie Clear. Observera vänligast: Lumie Clear är en naturlig behandlingsform och ett alternativ till krämer och medicinska preparat.

Vissa medicinska preparat, som t.ex. isotretinoin och topisk retinoids, kan få huden att reagera på ljus. Om du intar medicin med denna biverkning (kallad för ljuskänslighet), bör du konsultera din läkare innan du använder Lumie Clear.

När aknen blir bättre med hjälp av Lumie Clear, kan andra behandlingsformer gradvis reduceras eller upphöra. Detta skall dock ske i samråd med din läkare – i tillfälle av att andra behandlingsformer är läkarordinerade.

Tillbaka till blogg